Pieter Retief 1780-1838

Pieter Retief (gebore te Soetendal, Wamakersvallei (Wellington), 12.11.1780 - oorlede te Dinganestat (Mgungundhlovo), Zoeloeland, 6.2.1838), Voortrekkerleier, handelaar en grensboer, was die tweede seun van Jacobus Retief en sy vrou Debora Joubert. Sy oorgrootvader aan vaderskant, Francois Retief, en sy moeder se oorgrootvader, Pierre Joubert, het albei in 1688 in Suid-Afrika aangekom. Retief is op 14.7.1814 met die weduwee Magdalena Johanna Greyling (gebore De Wet) getroud. Hulle het vier kinders gehad: Debora Jacoba, Jacobus, Margaretha Magdalena en Pieter.

Piet Retief tree op as segsman om die owerhede van die grensboere se probleme te vergewis. Hy het lank gehoop dat 'n verbetering in die toestande op die grens 'n uitwaartse beweging onnodig sou maak. Toe die goewerneur, sir Benjamin D'Urban, die situasie vererger, stuur Retief sy Manifes aan die Grahamstown Journal, pak op en trek.

Piet Retief word beskryf as ''n galante heer en 'n uitmuntende veldkornet', 'n stil, sterk mens, 'n gebore leier en 'n besadigde persoon met 'n vasberade en kragdadige persoonlikheid.

Retief is een van die mees tragiese figure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Deur sy opvoeding, intelligensie, ondernemingsgees en persoonlikheid is hy toegerus om uit te styg bo die gemiddelde en voorbestem om 'n leier te word. Hy het dan ook daarin geslaag om die respek en vertroue af te dwing van almal wat hom geken het. Die Britse Setlaars het sy goedhartigheid, belangstelling en hulpvaardigheid geloof en die owerheid het in hom 'n man met leiers-hoedanighede herken en dienooreenkomstig met hom gehandel.

Vir die boere op die oosgrens en later tydens die Groot Trek was hy die onbetwiste leier. Retief se betekenis in die geskiedenis lê grootliks in wat hy verpersoonlik het vir die vryheidsliewende Afrikaner.

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.