Louis Tregardt 1783-1838

Louis Tregardt was 'n kleinkind van Carl Gustav Tregard van Swede, wat omstreeks 1742 in die Kaap aangekom het en in 1744 met Susanna Kuun getroud is.

Louis is op 10.08.1783 in die distrik van Swellendam gebore en tree in 1810 met Martha Elisabeth Susanna Bouwer in die huwelik. Tien kinders is uit die huwelik gebore, waarvan vier volwassenheid bereik het: Carolus Johannes (1811-1901), Petrus Frederik (1819-1860), Louis Gustavus (1827-1891) en Anna Elizabeth (1832-1902).

Louis Tregardt se dagboek getuig van 'n doelgerigte leier en vredemaker wat nie aarsel om sy medetrekkers te betig wanneer hy dit nodig ag nie. Sy gesonde gedagtes aangaande die uitoefening van sy vaderlike gesag wanneer sy seuns Karel en Pieta onenigheid het, en sy afkeer van dieremishandeling, spreek uit wat hy skryf. Sover bekend is Tregardt die enigste Voortrekkerleier wat 'n dagboek tydens sy omswerwinge byhou. Sy joernaal is 'n bron van kennis, sowel taalkundig as kultuurhistories, en wat betref kennis van toenmalige inboorlingstamme in Transvaal, die plante- en dierewereld, die bodemgesteldheid en die klimaatsomstandighede.

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.