Die Slag van Bloedrivier - Groot Trek

Die Groot Trek het al in 1835 begin, hoofsaaklik as gevolg van die onsimpatieke houding van die Britse regering teenoor die grensboere in die Oos-Kaap. Die Britse sendelinge (filantrope) in die Kaapland het bygedra tot hierdie hatige gesindheid teenoor die grensboere. Die Xhosas het die grensboere herhaaldelik geteister met moorde en strooptogte en is nooit behoorlik gestraf nie.

Al die Voortrekkers is nie in een groep weg nie. Hoewel Louis Trichardt in 1835 en Hans van Rensburg vroeg in 1836 weg is, het groter groepe, onder leiers soos Hendrik Potgieter, Piet Retief en Piet Uys later die jaar eers oor die Oranjerivier getrek. In totaal het omtrent 10 000 mense, bestaande uit omtrent 2300 gesinne, uit Kaapland getrek.

Die Voortrekker-gemeenskap moes lank in die omgewing van die huidige Winburg in die Vrystaat vertoef. Hendrik Potgieter se trek het 'n ent vorentoe, naby die huidige Lindley, tydens Oktober 1836 'n aanval van Mzilikazi se Ndebele impi in hul laer by Vegkop oorleef, maar al hul vee was geroof. Gelukkig kon die verenigde laers verder suid, met die hulp van 'n vriendelik gesinde Tswana-kaptein, Maroko, wat by Thaba Nchu gewoon het, die Potgieter-trek help terugkeer tot by die verenigde laers.

In die tyd het die Trekkergemeenskap begin om 'n ordelike regering saam te stel. Piet Retief is gekies as goewerneur en Hendrik Potgieter as hoofkommandant. Hendrik Potgieter wou egter nie soos die ander laers Natal toe trek nie. Hy wou deur die Vaalrivier trek en verder noordwaarts vestig. In Januarie 1837 het Maritz en Potgieter 'n kommando perderuiters deur die Vaalrivier gelei en Mzilikazi se stat genaamd 'Mosega' in Noord-Wes Transvaal gaan aanval. Die Ndebele is verslaan en verdryf deur die Limpoporivier tot in die huidige Zimbabwe. 'n Hele trop beeste is ook gebuit wat meer as die Potgieter-trek se verliese gedek het. Die oorblywende getal het as geringe kompensasie vir die res van die kommando gedien.

Klankbane

Please update your Flash Player to view content.

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.