Karel Landman se verslag

Een commando, gelegerd den 16de Dec. 1838 aan de Bloedrivier, van vier honderd (400) Emigrante Afrikaanse Boeren. Als hoofden Andries Pretorius, Hoofd Komdt. Karel Landman Sr, Potgieter, Johannes de Lange (Hans Dons) en Machiel Jacobsz, Kommandanten, 's Morgens om 4 uur werd het lager omsingeld door een Zulu-commando van circa vyf-en-twintig duizend (25,000) Kaffers, waarvan omtrent de helft met geweren en de andere met assegaaie gewapend waren. Het gevecht duurde hevig tot om nege (9) ure. Na het gevecht lagen op het slagveld drie duizend (3,000) Kaffers. Van de Boeren waren slechts drie licht gewond.

Na het gevecht werd op bevel van de hoofden allen byeen geroepe en 'n godsdienstoefening gehouden, waarin men God dankte dat Hy voor en met hen was, en dat hij hunne vyanden hem onderworpen heeft.

Karel Pieter Landman
Commandant
16 Dec. 1838

Die Gelofte

"Hier staan ons voor die heilige GOD van hemel en aarde om 'n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee."

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.