Feesprogram - 16 Desember 1938

Vrydag, 16 Desember 1938

Dagbreek - Geweersalwo.

6vm - 

 • Koor:
  • Geliefkoosde Voortrekker Psalm, Lied 192, Hal.
 • Orkes:
  • "Moreglans van die Ewigheid" (T. Zahn)
  • "Hoe pragtig straal die Oggendster" (Nikolai)
  • "Hoe pragtig straal die Oggendster" (Bach)
  • "Ons hart is bly daaroor dat God" Ges. 20
  • "Nou loof mijn ziel den Heere" (Bach)

6.30vm - 

 •  Koor:
  • "Komt laat ons knielen voor den Heer" (Jannasch)
 • Vroeë Biduur - ds. G.C. van Rooyen, Moderator, NG Kerk Natal.

8.40vm -

 • Orkes:
  • "God is Teenwoordig" (J. Neander)
  • "Die dag van die Here" (Kreutzer)
  • "Psalm 100" (Mendelssohn Bertoldy)
  • "'n Veilige vesting is onse God"
  • "'n Veilige besting is onse God" Vrs 1 en 2 (Bach)
  • "Lied No. 18, "Dingaansdag, Orkes en Gehoor.

9vm - 

 • Hoofdiens:
  • Koor:
   • "Og dat U Gees die Leraar sterk"
  • Doopsbediening:
   • Ds. G.C. van Schouwenburg.
  • Gebed:
   • Ds. M.W. Odendaal.
  • Koor:
   • "Dingaansdag"
 • Feesrede:
  • Ds. W. M. Nicol, Moderator, N.H. of G. Kerk, Transvaal

POUSE

10.50vm - 

 • Groetewisseling tussen Bloedrivier en Pretoria

11vm - 

 • Hoeksteenlegging van die Bloedriviermonument.
 • Orkes:
  • "Wees verblijd, O mijn ziel" (Bach)
  • "Gebed vir die Vaderland"
 • Hoeksteenlegging: ds. Pauul Nel, Snr. Oud-Moderator, Transvaalse Kerk
 • Koor:
  • "Ons sal ons Vadere waardig wees."
 • Toespraak:
  • Sy Edele Minister Clarkson.
  • Die Wel Edele Heer Senator A. T. Spies.

12.15nm - 

 • Kranslegging

12.30nm - 

 • Toespraak:
  • "Die Voorbereiding van die Zulu-Soldaat" dr. P.J. Schoeman.

POUSE

2.10nm - 

 • Orkes:
  • "Gods Zoon zegevierd." (Gesius.)
  • "Largo." (Handel.)
  • "Dank den Heer." (J. Kemp.)
  • "Die Hemele verkondig die Ere Gods." (J. Hayden.)

2.30vm - 

 • Voordrag:
  • Gedig van Totius spesiaal vir die Eeufees geskrywe (met Koor en Solosang):
   • Mej. Bessie Vermaak.
   • Sangsolo: Mej. J. Vermaas.
    • "Parla." (Arditi.)
    • "Simple Liedjie." (Richfield.)

2.45nm - 

 • Toesprake:
  • Mnr. L.J. Spies en ou Vader J. Klopper.
 • Koor:
  • "Loof de Heer mijner Ziele"

3.30nm -

 • Rede:
  • "Die Nuwe Voortrek: Suid Afrika se noodroep en die antwoord." dr. D.F. Malan.
 • Orkes:
  • "Afrikaners, Landgenote."

7.30nm -

 • Orkes:
  • Vrystaatse Volkslied.
 • Koor:
  • "Voor in die Wapad Brand 'n Lig." (Ellis.)
 • Rede:
  • "Uit Lyding die Oorwinning." dr. Louis Steenkamp.
 • Sangsolo: mej. J. Vermaas.
  • "Invocatio." (Richfield.)
  • "Die Aandblom." (Ellis.) 
 • Orkes:
  • "Klag en Troos." (G. van Gluck.)

8.45nm -

 • Slotdiens:
  • Ds. J.P. van der Spuy, Moderator, N.G. Kerk, O.V.S.
 • Koor:
  • "Die Afskeid van die Voortrekkers."
 • Plegtige Aanvaarding van Hernude Gelofte.
 • Wydingsgebed.
 • Apostoliese Seënbede.
 • "Die Stem."

  

 

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.