Feesprogram - 13, 14 Desember 1938

Bloedrivier.org bring nog elke jaar die feesprogram, maar hoe het die eeufeesprogram in 1938 daarna uitgesien? Ons plaas die volledige program van 13 tot 16 Desember 1938.

Dinsdag, 13 Desember 1938

7.30nm -

 • Orkes:
  • "Waar Tafelberg Begin."
  • "Kom vier met my ons Volksbestaan."
  • "Afrikaners, Landgenote."
 • Welkomswoord: Die Voorsitter, Sinodale Bloedrivier-Eeufeeskommissie, ds. L.M. Kriel.

8.00nm - 

 • Openingsrede: ds. J. Rabie, verteenwoordig N.G. Kerk, Kaapland.

Woensdag, 14 Desember 1938

7vm -

 • Vroeë biduur: ds. L.N. Botha.

10.45vm - 

 • Orkes:
  • "Looft den Heer."
  • "Alles wat Adem heeft, loove den Heer."
  • "Looft den Heer, den Magtigen Koning der Eere."

11vm - 

 • Aankoms van die Ossewatrek "Piet Retief" en "Vrou en Moeder", begelei deur Voortrekkerwaens van die P.U. Kollege en Amersfoort, Transvaal (beide wat deelgeneem het aan die Slag van Bloedrivier) en 'n Burgerkommando.
 • Die gehoor sing by aankoms: Psalm 146:1 en 3.
 • Orkes:
  • "Laat ons nou almal God dank."
 • Verwelkoming: Die Voorsitter, Sinodale Bloedrivier-Eeufeeskommissie, ds. L.M. Kriel.
  Die "Ou geskiedkundige Bloedrivierwa spreek 'n kort woord," prof. F. Postma.
  Toespraak: Die Leier van die Ossewatrek, die heer A.J. Kachelhoffer. 

12nm - 

 • Bevestiging van Huwelike: ds. J.P.W. de Vries, Skriba van die Sinodale Bloedrivier-Eeufeeskommissie.

POUSE

2.15nm - 

 • Orkes:
  • "Klaag en Troos."
  • "Berg op Zoom."
  • "Alleen tot U."

2.30nm - 

 • Rede: "Die Erfenis van die Afrikaner" mnr. G.F. Combrinck.
 • Sangsolo: Mej. Katie Kemp.
 • Voorstelling van Lidmate: ds. L.M. Kriel.

3.30nm -

 • Rede: ds. T.F.J. Dreyer, verteenwoordig die Ned. Herv. Kerk.

7.30nm -

 • Orkes:
  • "Treurmars uit Simson."
  • "Treurmars."
  • "Mars."

7.45nm - 

 • Opvoering: Dramatiese Vereniging van Weenen: "Die Vooraand van die Trek" deur J.R.L. van Bruggen.
 • Orkers:
  • "Spoedig komt te dood."
  • "O Ewigheid."

15 Desember 1938 >>

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.