Graf van Piet Retief

Agtergrond

 Piet Retief bring twee besoeke aan Dingane in sy kraal (Mgungundhlovo) om oor grond vir die Trekkers te onderhandel. Sy eerste besoek op 5 November 1837 word voorafgegaan deur 'n brief aan Dingane om die rede vir die voorgenome onderhandeling te verduidelik. Retief beoordeel die uitslag van die besoek as positief en besorg Dingane se gesteelde vee aan hom terug. Retief arriveer op 3 Februarie 1838 by Mgungundhlovo met ongeveer sestig vrywilligers, met inbegrip van sy eie seun en nog drie minderjariges, asook dertig agterryers. Op 4 Februarie 1838 onderteken Retief en Dingane die traktaat wat aan die Trekkers 'n bepaalde stuk grond sou toestaan. Retief is besig om vir die terugrit gereed te maak toe hy en sy hele gevolg na Dingane ontbied word om hom te groet en deur hom onthaal te word.

Soos dit die gewoonte is, verskyn hulle ongewapend voor die koning. Terwyl hulle bier drink en na die dansende Zoeloes kyk, gee Dingane bevel dat Retief en sy manne gedood moet word. Op 'n afstand neem eerw. Owen se huishouding die moord waar. Die slagoffers word gesleep na die galg-heuwel, kwaMatiwane, 'n klipperige uitloopsel van Hlomo Amabutho, ongeveer 'n halwe myl noord van die hoofkraal, en hulle liggame word aan die aasvoëls oorgelaat..

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.