Monumente - Bloukrans

Agtergrond

 Die Bloukransmonument, een van die oudste Voortrekkermonumente, staan op die oorspronklike plaas Bochum by die sameloop van die Bloukransrivier en Moordspruit, tussen Estcourt en Colenso in die distrik Weenen.  

Na die moord op Piet Retief en sy manskappe op 6 Februarie 1838 het Dingane sy magte gestuur om ander Voortrekkergeselskappe uit te wis. 'n Groot aantal gesinne en hul waens het langs die Bloukransrivier en Moordspruit oor 'n front van 25 km verspreid gestaan. Die waens is die aand van 16 Februarie 1838 omsingel en vroeg die volgende oggend aangeval. Ongeveer 500 Trekkers en hul bediendes het in die aanval omgekom. Enkeles het die aanvalle oorleef en kon wegkom om van die ander te waarsku.

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.