Akkommodasie en Tariewe

Die akkommodasie fasiliteite op die feesterrein word ongelukkig deur die gaste van die Bloedrivier Gelofte Herdenkingskomitee opgeneem. Daar is slegs plek vir woonwaens en u het nie nodig om hiervoor vooraf te bespreek nie. Daar is genoeg plek.

Tariewe:

 • Toegang tot terrein vir die feestydperk:
  • R20.00 per voertuig.
 •  Woonwa-staanplek vir die feestydperk:
  • R100.00 per nag (maksimum 6 mense).
  • R5.00 per persoon per nag.
  • R20.00 per motor vir die tydperk.

Ander Akkommodasie:

 • Dundee omgewing - klik hier.
 • Vryheid omgewing - klik hier.

 

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.