Akkommodasie en Tariewe

Die akkommodasie fasiliteite op die feesterrein word ongelukkig deur die gaste van die Bloedrivier Gelofte Herdenkingskomitee opgeneem. Daar is slegs plek vir woonwaens en u het nie nodig om hiervoor vooraf te bespreek nie. Daar is genoeg plek.

Tariewe:

  • Toegang tot terrein vir die feestydperk:
    • Gratis.
  •  Woonwa-staanplek vir die feestydperk:
    • R150.00 per nag en daarna R130.00 per nag (maksimum 6 mense).

Ander Akkommodasie:

  • Dundee omgewing - klik hier.
  • Vryheid omgewing - klik hier.

 

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.