Soli Deo Gloria

Sarel Cilliers - Aflegging van Bloedrivier Gelofte"... want die eer van sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee."
Sarel Cilliers - uit die Gelofte

Die eer van oorwinning ...

Dit is nie nodig om paragrawe oor die eer van God te skryf nie. Calvyn som dit deeglik op: "Gevolglik moet ons natuurlik al hierdie dinge van Hom verwag en dit van Hom vra en wanneer ons dit ontvang het, moet ons dit met dankbetoon aan Hom toeskrywe." Calvyn Inst. Boek 1 Hfst. 2

Sarel Cilliers sê in sy gelofte dat die eer aan God gegee moet word. Johannes Calvyn sê dat alles wat ons onvang, dat ons dit met dankbetoon aan God moet toeskrywe. In hierdie kort artikel wil ek jou vra om volgende keer te luister as mense oor Geloftedag en Bloedrivier gesels. Besluit dan self; word die eer aan God gegee of word God beroof van die eer wat Hom toekom?

"En onmiddelik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe."
Hand. 12:23

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.